Informacje dla studentów

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019:
piątek, godz. 13.45-14.30, pokój P3-405

e-mail: k.bartecki(at)po.opole.pl

Uwaga: nie tylko dla pierwszoroczniaków


Zajęcia – semestr zimowy 2018/2019

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne